DIAGNOS: BABY Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

DIAGNOS: BABY är ett undersökande av kvinnorollen med fokus på könsuttryck. En berättelse om vägen från att vara flicka till att vilja vara fri att forma en egen identitet oavsett kön eller sexualitet. Om små övergrepp i vardagen som visar på en djuprotad tradition av könsmaktstruktur.
En ung kvinna, avsäger sig all femininitet, alla yttre attribut som är kvinnligt kodade, för att av samhället bli sedd som människa och inte begränsad utifrån sin könsroll. Efter ett försök att genomföra ett kirurgiskt ingrepp på sig själv blir hon tvångsinlagd. Där följer vi med i hennes egna tankar och teorier om varför hon hamnat i sin nuvarande situation. Fast besluten i att hon har gjort rätt är det någon som stör, en gammal eller en kanske fortfarande stark kärlek. I sitt nystande i det förflutna börjar nutid och dåtid bli lika verkligt som en slags vakendröm. Barndomen, överlevnadsstrategier, psykologen, kommentarer och kärleksrelationen till BABY blir lika närvarande i rummet. BABY är den del hon har förnekat och vill gå vidare ifrån. Men det är även där hon har funnit trygghet, bekräftelse och kärlek.

Läs en intervju med Isabel Cruz Liljegren, inför ur-premiären, i Ottar.

#hbtq #feminism #identitet #könsmaktsordning  #genus