DIAMANTEN Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

”… lägger svensk, ung storstadssamtid i en pennvässare och vrider om… en dräpande text med gråten i halsen… berättar om en ung och hemlös desperation… Orden etsar sig in och tragiken blir förlösande rolig. Det handlar om tre syskon som alla letar efter något…” (DN)

”Här finns inget facit till vad som är ironi och vad som är allvarligt menat. Detta är förstås en kvalitet på teatern. Saker sägs med den mångtydighet som uppstår då författaren delar upp sin röst i flera. … Den blir ett starkt och känsloladdat meddelande från en generation till en annan. Somt är igenkännbart, somt främmande. Sofia Fredén har profilerat sig som författare.” (SvD)

#tonår  #syskon