DISTANSE Pjäser

Språk: Engelska, Norska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En glassbil kör längs en shoppinggata. I bilen sitter en man som ska komma att kallas ”gärningsmannen”. I Distanse möter vi en brokig skara människor i och omkring denna händelse, vissa befinner sig nära och andra lång därifrån. Till synes slumpmässiga möten mellan vanliga människor får en annan klang när de ställs i relation till händelsen: ett ungdomsuppror, ett one-night stand, en taxiresa, ett bad, en tv-sändning – hela denna mosaik som utgör en stad i världen.

Distanse är ett försök att dröja vid något utan att gå för nära, att närma sig med förundran och kärlek och att utgå ifrån att inget mänskligt är oss främmande.

Kristofer Grønskag skriver fram möten och situationer med språklig lätthet och lekfullhet samtidigt som han spinner ett nät av djupt komplexa frågeställningar.

”De tilsynelatende dagligdagse dialogene slår sprekker, og et eksistensielt og urovekkende destruktivt mørke trenger seg frem.” /Scenekunst

#terrorism  #empati  #humanism

Engelsk översättning: May-Brit Akerholt