DØDEN I TEBEN Pjäser

Språk: Norska, Nynorska, Svenska, Tyska, Ungerska

Skådespelare: 8 | Roller: 2 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

#klassiker

Svensk titel: DÖDEN I THEBE

Jon Fosse efter Sofokles

Ett mästerligt sammandrag av de tre stora klassikerna Kung Oidipus, Oidipus i Kolonos och Antigone.
Norske världsdramatikern Jon Fosse har gjort en avskalad bearbetning av Sofokles klassiker som blandar berusad kärlek och dödslängtan.

”Det är en intensiv och stark teaterupplevelse först och främst genom Jon Fosses tolkning. Han skär med hård hand i den antika ordrikedomen, samtidigt som han behåller essensen i  originalet och han överför textens poesi, rytm och dramatiska nerv till en kraftfull, enkel och modern nynorska.” Klasskampen, Oslo