DØDEN I TEBEN Pjäser

Språk: Svenska, Tyska, Ungerska

Skådespelare: 8 | Roller: 2 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

#klassiker

Svensk titel: DÖDEN I THEBE

Jon Fosse efter Sofokles

Ett mästerligt sammandrag av de tre stora klassikerna Kung Oidipus, Oidipus i Kolonos, Antigone.

”Det är en intensiv och stark teaterupplevelse först och främst genom Jon Fosses tolkning. Han skär med hård hand i den antika ordrikedomen, samtidigt som han behåller essensen i  originalet och han överför textens poesi, rytm och dramatiska nerv till en kraftfull, enkel och modern nynorska.” Klasskampen, Oslo