DØDSVARIASJONAR Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Danska, Engelska, Franska, Italienska, Kinesiska, Kroatiska, Norska, Persiska, Rumänska, Svenska, Tyska, Ungerska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Svensk titel: DÖDSVARIATIONER

”En gång var de unga i storstan, nygifta och optimistiska, men klarade inte att leva tillsammans. Många år senare tvingar en upprivande händelse dem att mötas igen. Genom raska växlingar mellan dåtid och nutid tar vi del av små men avgörande ögonblick i tre människors liv: den första kvällen i egen lägenhet, dotterns födelse, brytningen mellan föräldrarna och dotterns oroande ensamhet. Med ”Dödsvariasjonar”, sin rikaste och mest komplexa teatertext hittills, förflyttar sig Jon Fosse för första gången till en modern storstadsmiljö.” (Nat. teat. Oslo)