DOM Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

En uppmärksammad föreställning blev ”Dom”, som tog sin utgångspunkt i omständigheterna kring den tragiska diskoteksbranden i Göteborg. Här fångar Mattias Andersson människorna i förorten, i deras kamp för självkänsla och för förståelse för det samhälle de kommit att flytta till, där så många värderingar kolliderar och bildar sprängstoff för konflikter mellan grupper och enskilda.