DOMAREN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 3 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

Ett skådespel som utspelar sig i konungariket ”Idyllien”. Med bitande ironi och dräpande humor låter Moberg en chefredaktör och en advokat – båda i kamp för rättvisan – avslöja de två farligaste personerna i Idylliens rättsväsende, Rättsombudsmannen och Domaren. Men avslöjandena lyckas inte, både redaktören och advokaten råkar illa ut och straffas. Och för den unge poet, som de velat hjälpa ur ”rättsväsendets klor” slutar det i undergång. Moberg smälter i detta tragikomiska drama, samman två av de rättsaffärer som han engagerade sig i under 50-talet: ”rådman Lundqvist-affären” och ”affären Selling”, den första en ekobrottsaffär, den andra en rättspsykiatrisk skandal. Pjäsen bär på en tidlös aktualitet; Den den lilla människans förhållande till rätts-maskineriet.