DON CARLOS Pjäser

Författarens info saknas...

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 14 | Roller: 3 k , 11 m

#Dramatik för vuxna

Don Carlos av Friedrich Schiller i bearbetning av Mike Poulton.

Mike Poulton har gjort en effektiv bearbetning av Schillers klassiska drama och fått ner det till under tre timmars speltid.
Blankversen är ersatt av en starkt rytmiserad prosa med vackert varierad puls, i Ragnar Strömbergs översättning.