DR JEKYLL OCH MR HYDE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#dramatisering, #monolog

Efter Robert Louis Stevensons roman.
En filosofisk betraktelse över ondskan och godheten och dessas inbördes beroende av varandra med utgångspunkt ur den gäckande gestalten ur Stevensons roman – han som förkroppsligar än den gode Jekyll, än den ondskefulle Hyde.

Hur civiliserade är vi egentligen? Kan godhet finnas utan att skuggas av sin motsats? Är det spritens fel att alkoholisten super? Hur långt når vi med enbart förnuftet i förståelsen av oss själva?

Frågan om ont och gott har sysselsatt människan i alla tider, civilisationer, religioner och styrelseskick. Och aldrig förlorar den sin aktualitet.