DRAUM OM HAUSTEN Pjäser

Svensk titel: DRÖM OM HÖSTEN

De möts, kanske oväntat, på en kyrkogård – en gammal kärlek börjar på nytt. Förtätade dramatiska bilder av ett liv träder fram, där inte bara hon och han möts, men också hans förra hustru, modern, fadern. Och hela tiden är det dödens närvaro, som ger kontur till det liv och den kärlek som utspelas.