DRÖMMEN (Drømmen) Pjäser

Språk: Engelska, Franska, Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En suggestiv och fängslande pjäs om förhållandet och uppgörelsen mellan tre generationers kvinnor, med kriget som bakgrund.