EFTER MITT EGET HUVUD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En 1600-talsfresk om Agneta Horn,  Sveriges första kvinnliga författare.
Agneta Horn som miste sin mor i pesten när hon blott var två år gammal.  Hon, som umgicks med drottning Kristina, hon som vill bestämma över sitt eget öde.
Agneta Horn, som stod emot äktenskaps-mäklerskorna och stred för att få älska den man hon ville, soldaten Lars Cruus.

”Agneta Pleijel målar en dramatisk fresk över denna tid med utgångspunkt i sin namnes, Agneta Horn, dagbok. I ”Efter mitt eget huvud” är det kvinnorna som står i centrum: de som föder och agar barnen, sköter gods och gårdar och skolas in till regenter.” SvD

#biografiskt  #historia