ELDANSIKTE (Feuergesicht) Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Danska, Engelska, Isländska, Norska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Det här är ett amoraliskt, kanske till och med chockerande stycke, skrivet med dödlig dynamik. Det handlar om unga människor som uppfattar vuxenlivet som en existentiell förnedring. Marius von Mayenburg, född 1972 i München, räknas idag som en av de hetaste unga dramatikerna i Tyskland. Hans stora genombrott var Feuergesicht.
”…Med kallt raseri, kvickhet och poesi analyserar han den borgerliga familjen
… sällan svänger pendeln så häftigt, mellan emancipation och regression, mellan jaget och det jagupplösande, så obönhörligt som i denna pjäs.” / DN