EN ALLDELES VANLIG FAMILJ Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Det är en radiopjäs som bygger på boken Åter till Novi Sad av Ebba Sörbom

”Vi var en vanlig familj. En alldeles vanlig familj. Det ovanliga hände en familj som alla andra”.
Så säger Hannah Nyblom, en gång Ruzsica Schreiber, när Julia söker upp henne för att få göra en intervju. Hannah vill först inte släppa in Julia, vill inte berätta sin historia för någon, trots att hon en gång skrivit om den, i den bok som Julia läst. Men Julia ger sig inte. Hon vill verkligen veta. Måste få veta vad som hände. Och långsamt växer en historia fram. En historia ur det förflutna. En berättelse fylld av tunga minnen och obönhörliga sanningar, om hur det egentligen var. Hur det såg ut innan allting hände. Innan kriget. ”Det ovanliga hände en alldeles vanlig familj”, säger Hannah, men bilden är en annan när Julia lämnar henne.
Mötet med Hannah har förändrat Julias liv. Hon konfronteras med sin egen historia och det trygga äktenskapet med svenske Tomas, sätts i gungning. Vem är hon själv egentligen? Och var hör hon hemma?