EN BANKRÅNARES DAGBOK Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

”Den handlar om svek och misslyckanden, om våld och förnedring. Det här är en kille som klippt av alla förbindelser med sitt sargade inre; i en värld som vänt sig från honom överlever han på hatet /…/ en rasande skickligt skriven monolog, åskådlig, full av levande detaljer från livet innanför murarna. Konkretionen gör att pjäsens debattfråga formuleras obemärkt.” (GT)

Pjäsen är byggd på autentiska dagböcker från fängelset.

#dokumentärt