EN DÅRE FRI Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 6 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Jag kan trolla. Men inte trolla mig ur min fälla med rösterna i huvudet. Min bror ville som liten bli som alla andra. Men han visade inte mig hur. Jag skulle vilja stanna trollspöet innan det trollat fram ett barnhem med ensamma själar. Tanken ska inte dela sig. Jag vill dela den med andra. Jag vill dela eran värld. Inte bara
skapa världar. Dela sig… dela med sig… få ta del av… dela… Dessa ensamma dagar… uppdelad… Denna tid som inte ens ska bli minnen… bara ärr. Jag vill vara med
er. Andra.” säger pjäsens huvudperson Eli
En initierad, drabbande, inträngande och fängslande berättelse om psykos och vård av psykiskt sjuka.