EN DÅRES SÅNGER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Gustaf Fröding hyr Villa Gröndal på Djurgården i Stockholm. Det är den sista tiden i Frödings liv. Endast kokerskan Lotten och Syster Signe har tillträde till hans arbetsrum. Han är orolig att inte hinna få sitt bokslut i ordning. Böcker ska rensas undan, några sista dikter ska plitas ner och många minnen ska gås igenom och sorteras. Fröding pendlar mellan klarsynt cynism, busigt leklynne och barnslig småsinthet – och frampå natten slår demonerna till …
En Dåres Sånger är ett slags författartestamente, full av anekdoter och autentiska detaljer. Men mer än någonting annat är det pjäsen om Gustaf och Signe, två människor som livet på olika sätt farit illa fram med, och deras närmande till varandra under Frödings sista tid. Signe går från att älska diktaren Fröding till att kanske faktiskt också älska människan där bakom./ Ur Riksteaterns presentation

#biografiskt  #poet