EN FEST FÖR BORIS (Ein Fest für Boris) Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Ett groteskt drama för en ensemble bestående av benlösa krymplingar i rullstol.

Personer:
Den goda (benlös)
Johanna
Boris (benlös)
tretton benlösa från vanföreanstalten
två tjänare