EN LÖSKEKARL Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare

Ett litet ömsint skådespel i en akt. Det är en variation av tematiken i Mans kvinna och Hustrun, men här är det fråga om en ung hustru, som offrar sin nya förälskelse, lika starkt uppflammande som i de andra pjäserna, för familjehedern och hänsynen till ett barn, som redan är på väg med äkta mannen, som hon vet älskar henne. Hustrun och de två männen hinner bli fint tecknade trots att det är en kortpjäs. Dessutom en äldre kvinna ”med skinn på näsan”.