EN MÅNAD PÅ LANDET Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 13 | Roller: 5 k , 8 m

#Dramatik för vuxna

Handlingen utspelar sig på Islajevs gods vid början av 1840-talet.