EN SLAVISK DANS Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 7 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Med sin sedvanliga felliniska uppsluppenhet och varma skärpa fångar Göthe in den svenska medelklassen, hur människorna försöker hantera sina liv i kollisoinen mellan land och stad, mellan det förflutna och samtidens snabba förändringar.
Hans persongalleri består av det till synes vardagsgrå och det mest löjeväckande, ett tåg av gycklare och förlorade existenser.
Staffan Göthe kan berätta om allt i detta sorglustspel, lika svidande smärtsamt som uppsluppet burleskt, hela tiden just i den utsatthet livet innebär.