EN SVENSK PITBULL Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

”Lena Andersson slår ut min oro för att kombinationen teater och arbetarstoff bara kan landa i en medelklassigt hö-hö-höande exotisering. I hennes ”En svensk pitbull”, i regi av Ulla Gottlieb, hinner Jacob Nordenson i rollen som LO-man samla ett livsöde på en timma, medan han delar ut smällar till dem som skriver och definierar honom.” /DN