EN TALANDE TYSTNAD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 6 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Om ordens förförelse och tystnadens provokation – om Don Juanismer i politik, erotik och språk.