EN VÄRLDSOMSEGLING UNDER HAVEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 4 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

#dramatisering

Efter Jules Vernes äventyrsroman.

Klassiskt undervattensäventyr i ny tolkning
Vi får följa tre män ombord på den gåtfulle kapten Nemos undervattensfarkost Nautilus under deras resa genom världshaven.