ENSAMMA MAMMAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#dramatisering, #komedi

Efter en bok av Cecilia Torudd  som handlar om en ensamstående mamma med två tonårsbarnen Beppe och Mia.
En rasande rolig och bitsk bild av den kompetenta svenska yrkeskvinnan och hennes relation till osnutna tonårsbarn, tålmodiga älskare och föräldrar.

”Det är 45 minuter utmärkta samtidsbilder… den kompetenta svenska yrkeskvinnan är och förblir komisk att skåda i sitt dödsföraktande projekt förena-barn-och-arbete. Det går ju inte. Men det går i alla fall.” (Expr)