EROTERAPI Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

En svensk komedi om en psykoterapeut som plötsligt inser att två av hennes patienter, en man och en kvinna, är arbetskamrater – och talar om varandra. Hon kan inte motstå frestelsen att ingripa i skeendet, trots att det bryter mot yrkesetiken, och hon börjar i all välmening hjälpa patienterna en smula på traven. Hur det går, överraskar både terapeuten och publiken. Det är en pjäs med många komiska poänger. Den är också ofta djupt rörande och framför allt spännande.