ESTER NILSSON LEVDE HÄR EN GÅNG Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En politisk komedi om terroristen från ’Fjordälvsviken’. Ester Nilsson har levt ett långt och strävsamt liv vid Fjordälvsviken. Maken dog sittande på vattenklosetten 1978 och sedan dess har Ester levt ensam. Hon har klarat sig bra. Hon har aldrig klagat. Men nu ska husen vid viken rivas och istället ska där byggas ett modernt nöjesområde. Ester Nilsson, som inser att hon inte kommer få sluta sina dagar i lugn och ro på kökssoffan, gör allvar av sina protester och hänger sig i flaggstången. Och det är bara början. (ur Regionteater västs presentation)

#biografi  #motstånd