ESTHER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 3 år

Esther är fem och ett halv och bor med sin mamma, pappa och lillebror. Det bästa hon vet är när hon får en ensamdag med Morfar. Det är bara det att Morfar alltid vill åka och hälsa på sin mamma. Gammel-Ester. Esther är rädd för Gammel-Ester, hon tycker att hon är läskig och otäck och hon är säkert över hundra år.
Gammel- Ester är över nittio och bor på ett servicehus. Det bästa hon vet är när hennes son kommer och hälsar på. Det är bara det att hennes son envisas med att släpa med sig sitt barnbarn, den lilla Esther. Gammel-Esther är rädd för Esther. Hon tycker hon är läskig och tittar så konstigt på henne. 
Men just den här lördagen blir inget sig likt…
 
En pjäs om att mötas över generationerna. Att inse att vi är de vi är vilken ålder vi än har.

#generationer