ETNOPORR Pjäser

Språk: Danska, Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

”Etnoporr provocerar och ironiserar med hjälp av humor och ilska. Det är en pjäs som tvingar åskådaren att själv granska sina egna ståndpunkter, omedvetna fördomar och bevekelsegrunder: politisk, dagsaktuell feministisk teater där ingen kommer undan.” /Lars Ring, SVD