ETT KNÄCKE TILL Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

En slags komedi om en far och en son som reser omkring som tomtenissar och spelar cocktailmusik i detta sekelskiftes slut.