ETT VACKERT BARN Pjäser

CARYL CHURCHILL

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 m

#Dramatik för vuxna

”Ett vackert barn” handlar om genteknik och kloning men också om identitet och barnuppfostran och tar upp de moraliska och känslomässiga problemen kring själva kloningen.

4 roller, pjäsen är tänkt för två skådespelare.
#churchill