FÅ FRÄMMANDE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Få Främmande är en pjäs som bygger helt på dokumentärt material.  Med utgångspunkt i 80 bandade intervjuer, vardera 1-2 timmar långa, gestaltas olika infallsvinklar på vår syn på invandring, immigration och flyktingmottagande idag. De flesta replikerna är helt autentiska. Personerna i intervjuerna har dock inte träffats i verkligheten, vilket de gör i pjäsen. Vi får aldrig veta vad personerna i pjäsen heter, var de egentligen jobbar, eller var de som flytt kommer ifrån. I den mån några länder nämns så har de fått fiktiva namn, som t ex Dafusien. Karaktärerna möts i en något skruvad fiktion, som framförallt ägnar sig åt att visa på omänskligheten i en flyktingpolitik, där skälen till asyl ska vägas och mätas, och där den mänskliga faktorn faktiskt har en avgörande roll för hur asylskälen bedöms och uttolkas.

Många roller/ kan dubbleras
Skådespelare: valfritt (min. 5 )