FAMILJETRIPTYK Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Ludvig Josephson har skrivit en munter familjehistoria, full av vitriol, klarsynt och smart, med humor och en dos ironi; om själviskhet, lättkränkthet, det oändliga behovet av bekräftelse. Annikas värld är ockuperad av tre egoistiska män: En äkta man, besviken på gränsen till bitter, bekräftelsetörstande och falsk. Den solitäre fadern, skriftställaren, med egna blåsväder och fejder, men författarskapet bakom sig, om man ser till utgivna böcker. Älskaren, mannen som gått sin väg, med betoning på sin, och vill ha betalt. Dessutom finns sonen, nybakad ung student och ännu novis i de själviskas skara. Den frånvarande dottern Edna hör då och då av sig via sms.