FÅNGEN PÅ FYREN Pjäser

Språk: Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

En monolog om tjänstemannen som avslöjade Sjöfartsverkets lögner och underhållande av fakta vid Tsesiskatastrofen – en historia om civilkuragets komplikationer.

”Mästerligt! En text med starkt moraliskt imperativ.” (Entré)
”… dramatik som har ett ärende… ett andlöst spännande drama.” (Arbetet)
”… en bildframkallande text, konkret och övertygande.” (DN)

#visselblåsare  #civilkurage  #rättshaveri