FAREN TIL BARNET TIL MOREN Pjäser

Språk: Engelska, Norska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Faren til barnet til moren handlar om en far som kullkastat det traditionella könsrollsmönstret. Hans förhållande till dottern borde vara samma som moderns. Men så är det inte. Fadern tar upp kampen, för dottern, och mot modern, som trivs bra med dotterns favorisering.

#jämställdhet  #absurdism