FARMOR OCH VÅR HERRE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 12 | Roller: 5 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

Emma Broströms dramatisering av Hjalmar Bergmans mästerverk. Farmor och vår herre – en odyssé om en kvinnas klassresa och ett epos som skildrar vägen från Fattig-Sverige till dagens välfärds-Sverige. Vad händer när den sista i en generation är på väg att lämna oss och vi vet så lite om varandra? Kan vi försonas om vi minns olika?

”en skröna om livslögner, om maktbegär och hybris – och om sorg. ”/Lars Ring, SvD

#dramatisering #klassiker #klassresan #livslögner