FERDYDURKE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

efter en roman av Witold Gombrowicz

Ferdydurke är en jakt på det sanna, äkta och okonstlade. Drömmen om en genuin, oförställd människa leder handlingen genom skoluppfostran, smygtittande, osmakliga brott och rena asiatiska pojkar. Men när djupet visar sig vara yta och ytligheten djup ställs vi kanske inför slutlig kapitulation. En gudstjänst i Gombrowicz mellanmänskliga kyrka – mörk och blind, jordisk och vild.
Ferdydurke är Witold Gombrowicz mest kända roman både i och utanför Polen, skriven 1937 Turteatern har låtit Emma Broström göra en dramatisering och nu återstår att se vad mötet med en polsk klassiker från 1937 och en ung svensk dramatiker leder till.

”…då ni menar att människans värld trots allt, någonstans på djupet, är sann och äkta, är den för mig – på grund av sin fiktions väsen – lögn, deformation (och det enda som vidmakthålls i den är vår obetvingliga törst efter sanning och äkthet)…” Wiltold Gombrowicz

12 roller, dubbleringar möjliga