FERNANDO KRAPP Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

”Kan man äga en människa? Fernando betalar Julias pappas skulder mot att han får gifta sig med Julia. Julia känner sig köpt. Förstås. Men Julia har älskat Fernando sedan hon såg honom första gången. Relationen blir för alltid snedvriden och infekterad. Detta är en intrig i 14 scener, med tydligt utmejslade personer och med en teatral händelseutveckling och dess upplösning i en förebildlig koncentration. Den utspelar sig mellan Julia och Fadern, mellan Julia och Greven och mellan Julia och Fernando. Dessutom finns två läkare med, som i själva verket senare visar sig vara Fernando och Greven – och frågan är: utspelar sig allt i själva verket i Julias huvud? Här har vi en närmast operaliknande miljö med framprovocerade intriger och anklagelser som tar plats i slott och rikemanshem