FILIPPA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

En äventyrsvandring för barn från 6 år.

Filippa från England blev som tolvåring bortgift med Erik av Pommern som var kung över den nordiska unionen Danmark, Norge och Sverige. Men eftersom Erik bodde i Köpenhamn och mest var ute och krigade fick Filippa ta hand om den svenska delen av riket. De stora frågorna om statsbygge, jämlikhet och barnäktenskap till trots – avsked och ankomst är det som genomsyrar pjäsen.

”Filippa” uruppfördes i Vadstena 2016 av Shakespeare på Gräsgården.