FILM Pjäser

SAMUEL BECKETT

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

”Detta är den ursprungliga planen för Film. Inget försök har gjorts att anpassa den till det avslutade verket. Det enda betydande avsteget från planen rör öppningsscenen på gatan. Denna filmades först enligt manus, men ersattes sedan av en förenklad version där bara det oumbärliga paret har bevarats. I övrigt följde tagningarna tätt manuskriptets anvisningar.
Genom hela de två första avsnitten är all varseblivning E:s. E är kameran. Men i avsnitt tre är det O:s varseblivning av rummet och dess innehåll och på samma gång E:s fortsatta varseblivning av O. Detta ger ett bildmässigt problem som jag inte kan lösa utan teknisk hjälp. se nedan, not 8.
Filmen är indelad i tre avsnitt. 1. Gatan (ca 8 minuter). 2. Trappan (ca 5 min.) 3. Rummet (ca 17 min.)
Filmen är heltigenom stum förutom för ”schhh!” i första avsnittet.
Filmens atmosfär komisk och overklig. O bör inbjuda till skratt hela tiden genom sitt sätt att röra sig. Beträffande overkligheten i gatuscenen se noterna till detta avsnitt.”

#beckett