FLUGORNAS HERRE Pjäser

Nigel Williams

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 14 | Roller: 14 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering, #klassiker

av William Golding
Dramatisering: Nigel Williams
Översättning: Eva C Johansson

En grupp engelska skolpojkar tar sig i land på en öde ö efter ett flygplanshaveri. För att klara sig måste de hjälpas åt att skapa ordning. På ett möte röstar de om vem som ska bli ledare och vad de ska göra för att bli räddade.
Till en början är tillvaron sorglös utan de vuxna och vardagens regler. Men ju längre tiden går desto mer krockar pojkarnas försök till sammanhållning med den mörkare sidan av deras mänskliga natur. Hierarkier och fraktioner växer fram. Det som startat som en spännande lek blir till maktkamp och blodigt allvar.

Urpremiär för översättningen 2003 på Malmö Stadsteater.