FÖDD OND Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare

En satirisk pjäs som för fram teorin att människan är född ond – eller åtminstone utan moral. Godhet, empati och solidaritet är förmågor som vi måste tillägna oss genom träning. Kärlek är vi förvisso kapabla att känna redan från fosterstadiet – men vårt sätt att uttrycka den är egoistiskt och först långt senare i livet kan åtminstone några av oss utveckla ett mer balanserat förhållningssätt till våra känslor.
”Född ond” handlar om två människor i 65-årsåldern, som fortfarande inte genomgått sådan utveckling. De är infantila. De är småskurna. De är fördomsfulla. Och de älskar varandra med närmast livshotande intensitet.

 

#känslor #moral