FOLKSJUKDOMEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 4 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

I en övergiven byggbarack under ett nyligen avslutat brobygge bor Herden med sin son John. Men förändringens vindar blåser, området ska saneras, och de hamnar i klorna på Clean Surface Care AB som driver sjukhus och städar gator i det nya Europa. Det här är historien om Herden och John, om VD:n Anna och hennes motspänstiga dotter Nike – en kärlekshistoria och ett surrealistiskt drama, om ett samhälle där politiken har lagts ut på entreprenad.

#solidaritet  #satir  #politik  #makt