FÖRNIMMELSEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 k

#Dramatik för vuxna

En kvinna brottas med sin tro och sina tvivel. Hon går in i och ut ur, prövar olika roller som är förknippade med minnen, föreställningar och fantasier. Återkommande är Maria Magdalena. Kvinnan speglas av en annan kvinna, ett alter ego, eller inre röst som får yttre gestalt. Denna andra kvinna framträder också som kvinnans mamma, pappa, Jesus och djävulen. ”Vi kan ju inte bara skvalpa runt i döden, människan klarar inte av den, tror jag. Det är därför vi har begrepp som tiden, så vi ska ha något att hålla oss till.” En genomtänkt, eftertänksam och sinnrikt flätad text som går omlott med sig själv