FÖRRÅDD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

I ett förråd på ett sjukhus möts Oskar, Veronika och syster. Om det inte hade varit för det stora bandaget som Oskar har på överkroppen hade han antagligen haft en plats i landslaget och vunnit OS vid det här laget, men livet är inte alltid rättvist. Det vet Veronika som snart kommer att ha ett ärr på magen, för att kunna ta emot en reservdel, eller en gåva som syster säger. Man ska vara tacksam om man har ett ärr som visar att man har levt och att man fortfarande lever. Men att vara tacksam för att man varit ”så här nära” kostar på, det känner syster också till därför måste hon gå in i förrådet ibland, det enda stället där det finns plats för henne att slippa vara tacksam. Hon sitter där fortfarande och väntar på båten till Hawaii. En mjuk, humoristisk och insiktsfull pjäs om avslöjanden och förtroenden mellan två ungdomar i vuxenlivets början.

#vänskap  #sjukhus  #sjukdom