FOSTERLANDET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 15 | Roller: 7 k , 8 m

#Dramatik för vuxna

Fosterlandet är en skakande berättelse om kärlek, uppoffringar och svek. Om mödrars makt över sina barn och om kampen att förlåta. .
”Lucas Svenssons ”Fosterlandet” undersöker de existentiella konsekvenserna av att omkring
70 000 finska barn under andra världskriget skickades till svenska fosterföräldrar. Av dem skulle en femtedel aldrig återvända. Denna barnförflyttning orsakade inte bara oräkneliga individuella trauman och tragedier. Den utgör ett mer eller mindre förträngt kapitel i svensk 1900-talshistoria.” /DN

”…rik och omväxlande, upplysande, lekfull, tragisk och rolig” /SvD

” …stor dramatik och djupt gripande öden”/Kulturnytt