FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ENTREPRENÖR PÅ 80 MIN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

#klassrumsteater

Ingår i FREDSKVARTETTEN

Entreprenören Patrik Johansson har gjort en blixtsnabb karriär inom försvarsindustrin och är inbjuden till en gymnasieklass som inspirerande förebild. På grund av en dubbelbokning kommer även Ellinor Andreasson till klassen samma tid. Hon har just avtjänat ett fängelsestraff för en nedrustningsaktion mot Bofors. En häftig idédebatt uppstår som snart kommer att omfatta alla i lokalen. Pjäsen pendlar mellan fakta och fiktion, diskuterar civil olydnad och moral och vilka val som rättfärdigar andra.