FRANK Pjäser

Språk: Engelska, Norska, Portugisiska, Rumänska, Ungerska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

”Frank” handlar om Livet som projekt. Om alla de trivialiteter vi fyller det med, om en förorenad värld, om att välja det trygga, och rädslan för det okända och om den fria jakten på mening.

#absurdism  #existentiellt