FRÖKEN HARRIET Pjäser

Språk: Franska, Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#biografiskt, #enaktare

Brevväxlingen mellan August Strindberg och Harriet Bosse, innerligt, och dramatiskt.

#biografiskt  #relationer  #kärlek