FULA E Pjäser

Agnes har ett uppdrag: Hon söker universums lyckligaste folk. Agnes hamnar på jorden och möte här många människor med många livsöden…
Av Johan Bernander, fritt efter Strindbergs Ett Drömspel.

#ensamhet  #gemenskap